• 1
  • 2
  • 3

Ανάπτυξη Λογισμικού

  • Ανάλυση και Σχεδιασμός
  • Ανάπτυξη & Έλεγχος
  • Συντήρηση Λογισμικού

system analysis and design

Ανάλυση Απαιτήσεων

Καταγράφονται και τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις από το σύστημα, καθώς και τυχόν περιορισμοί σχετικά με την ανάπτυξή του. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους χρήστες του λογισμικού.

Περισσότερα

software control.17b45031

Ανάπτυξη

Στη φάση αυτή γίνεται ανάπτυξη του συστήματος σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού ή με τη βοήθεια κάποιου προγραμματιστικού πλαισίου. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία του παραγόμενου λογισμικού με τα υποσυστήματα, τα οποία έχουν ήδη προσδιοριστεί στη φάση του σχεδιασμού.

Περισσότερα

ImportantSoftwareMaintenance

Συντήρηση

Η φάση αυτή αφορά λάθη, τα οποία εντοπίζονται κατά τη λειτουργία, αλλά και την επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος, σε περίπτωση που προκύψουν νέες απαιτήσεις

Περισσότερα

espa eshop

Χωρίς ρίσκο για τους πελάτες μας

search icon 61mPO 3ndIL   target

 Η δημιουργία της ιστοσελίδας σας, ξεκινάει με την επικοινωνία μας, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τους στόχους, τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας.

Σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς έλεγχο και αποδοχή από εσάς. Με την αποδοχή της προσφοράς, ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής της ιστοσελίδας σας.                                                                                                                                                                                             

 Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ιστοσελίδας σας, θα μπορείτε να δείτε σε demo μορφή, μόνο εσείς, και να ελέγξετε σε πραγματικές συνθήκες της λειτουργικότητα και το design. Αυτό θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσα από έναν desktop ή laptop υπολογιστή ή από τη φορητή σας συσκευή (tablet ή κινητό τηλέφωνο)  Από τη στιγμή που θα μείνετε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, προχωράμε στην ολοκλήρωση και εξόφληση της σελίδας Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχουμε καμία απαίτηση από εσάς.                                                                                                                                                                          
×

Σημείωση

Folder doesn't exist or doesn't contain any images