Δίκτυα

networks
Το δίκτυο μιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας. Παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού των πόρων της επιχείρησης, μειώνοντας δραστικά το κόστος λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του δικτύου σας ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας.

Η χρήση των σωστών εξαρτημάτων είναι επίσης βασικός παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σας. Χρησιμοποιούμε πάντα άριστο εξοπλισμό (switches, routers κλπ) ώστε να έχει ο πελάτης μας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι βασικές εργασίες μας, στο κομμάτι των δικτύων περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

  • Ανάλυση αναγκών του πελάτη
  • Σχεδιασμός του κατάλληλου δικτύου
  • Εγκατάσταση δικτύου
  • Παραμετροποίηση του δικτύου
  • Ασφάλεια δικτύου
  • Ελάτε σε εμάς για να εγκαταστήσουμε εξ αρχής το δίκτυό σας ή να αναβαθμίσουμε το υπάρχον.

Email