Εταιρική Ταυτότητα

Electronic Creative Corporate Identity Template 1

Η εταιρική ταυτότητα είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους.

Η ολοκληρωμένη και πολύ συγκεκριμένη εταιρική εικόνα, έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της εταιρίας στην αγορά. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων.

Μια σωστή και ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα, βοηθάει στην επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές.

 

Η εταιρική ταυτότητα, περιλαμβάνει τη σχεδίαση και δημιουργία :

Λογότυπο Εταιρίας
Το λογότυπο και η εταιρική σας ταυτότητα, χαρακτηρίζει απόλυτα την εταιρία σας. Αποτελεί τη σφραγίδα της επιχείρησης και δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις

Επαγγελματική Κάρτα
Οι επαγγελματικές κάρτες χρησιμοποιούνται για να προβάλουν μια επιχείρηση ή ένα άτομο με συγκεκριμένη ειδικότητα. Εκεί αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος πελάτης ώστε να επικοινωνήσει με τον κάτοχό της.

Φάκελος Αλληλογραφίας
Οι φάκελοι αλληλογραφίας, εκτός από το ότι δίνουν κύρος και δείχνουν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, είναι και η πρώτη εικόνα της επιχείρησης σας στην αλληλογραφία της, με πελάτες και συνεργάτες.

Επιστολόχαρτο Αλληλογραφίας
Το έντυπο επιστολόχαρτο όπως και κάθε ευκαιρία προβολής των στοιχείων σας και της επιχείρησή σας στον πελάτη είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της οργάνωσής και των υπηρεσιών σας, καθώς πέραν της χρηστικότητας, προσφέρει αίσθημα εμπιστοσύνης στον πελάτη σας κάνοντας σαφές ότι η επικοινωνία μαζί του είναι προτεραιότητά σας.

Έντυπο – Φυλλάδιο - Folder
Τα φυλλάδια είναι ο πιο διαδεδομένος και ταυτόχρονα ο πιο αποδοτικός τρόπος έντυπης προβολής μιας επιχείρησης. Τα folders αποτελούν επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι των εταιρικών εντύπων. Όλα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη και πολύ προσεκτική μελέτη, τόσο στο εικαστικό-σχεδιαστικό τους μέρος όσο και στο λειτουργικό μέρος.

Ηλεκτρονική Υπογραφή E-mail
Η ηλεκτρονική υπογραφή στα e-mail όπως και το λογότυπο σας χαρακτηρίζει απόλυτα την εταιρεία σας. Δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό και στην ουσία αποτελεί τη σφραγίδα της επιχείρησης σας.


Email