Συντήριση Ιστοσελίδας

website maintenanceΗ DesignTech αναλαμβάνει τη συντήρηση της δυναμικής ιστοσελίδας σας.

Κατανοώντας τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας.

Ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι :

  • Πραγματοποίηση αλλαγών σε καταλόγους προϊόντων
  • Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
  • Προσθήκη προϊόντων
  • Προσθήκη ανακοινώσεων
  • Δημιουργία προσφορών
  • Προσθήκη νέων συνδέσμων (links)
  • Αλλαγές στους χρήστες
  • Αλλαγές ή εμπλουτισμός στης δραστηριότητες των ιστοσελίδων
  • Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
  • Παρακολούθηση στον τρόπο χρήση του δικτυακού τόπου

Email