Βελτιστοποίηση SEO

improveSEO

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδας (SEO) είναι μια διαδικασία κατά την οποία μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, βελτιώνεται η θέση της ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να βελτιστοποιηθεί η σελίδα σας, για όλες τις λέξεις κλειδιά που αφορούν τη σελίδα και την επιχείρησή σας.

Με τη διαδικασία βελτιώνεται η αρχιτεκτονική της ιστοσελίδα σας με συνέπεια να βελτιωθεί η κατάταξή της στα αποτελέσματα της Google και να υπάρξει αύξηση της επισκεψιμότητας.

Αρχικά υπάρχει αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της ιστοσελίδας και πραγματοποιούμε έρευνα σχετικά με την αγορά που δραστηριοποιήστε αλλά και του ανταγωνισμού.

Διεξάγουμε έρευνα για τις λέξεις κλειδιά που έχουν αξία για εσάς και την επιχείρησή σας.

Τα στάδια της διαδικασίας είναι τα παρακάτω :


1ο Βήμα :
Έρευνα Αγοράς : Ερευνούμε και αναλύουμε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε. Μελετάμε το κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε καθώς και τον ανταγωνισμό.

2ο Βήμα:
Λέξεις Κλειδιά :Διενεργούμε προσεκτικά και διεξοδικά έρευνα για τις λέξεις – κλειδιά που αφορούν την επιχείρησή σας

3ο Βήμα :
Βελτιστοποίηση : Δημιουργία και υλοποίηση της νέας βελτιστοποιημένης αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας σας


Email