Υποστήριξη Εφαρμογών

software supportΗ υποστήριξη εφαρμογών αποτελεί το σημείο επαφής των συνεργατών μας με τους πελάτες μας, για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών παρέχονται σε πελάτες με ενεργό συμβόλαιο με τους παρακάτω τρόπους:

 • Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Υποστήριξη μέσω email
 • E-support (ειδικό σύστημα για την αποστολή και παρακολούθηση των αιτημάτων)
 • Υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης διασύνδεσης (Remote Access)
 • Υποστήριξη με επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του πελάτη*

Ενδεικτικά η υποστήριξη εφαρμογών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • συμβουλευτική βοήθεια για την χρήση της εφαρμογής
 • υποστήριξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες
 • χειριστικά και λειτουργικά θέματα εφαρμογών
 • διαχείριση σύνθετων θεμάτων (καταγραφή νέων αιτημάτων-αναγκών, βελτιστοποίηση διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, διασύνδεση συστημάτων κλπ.)
 • εγκατάσταση νέων εκδόσεων της εφαρμογής
 • εκπαίδευση σε νέες λειτουργίες-υποσυστήματα της εφαρμογής
 • υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. σωστή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας)
 • επικοινωνία με πελάτη (Customer feedback)

* Η παραπάνω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιο συντήρησής του.


Email